Menu
 

Om Nordcad

Hele Nordens ECAD leverandør
Mål

Mål

Vi vil være Nordens største leverandør av programvare til elektronikkdesign
Misjon

Misjon

Vi vil støtte elektronikkdesignere i Norden, slik at de konstant er et skritt foran resten av verden, samt gå fra ide til ferdig produkt med bruken av de nyeste teknologier, på kortest mulig tid.
Visjon

Visjon

Vi vil høyne vårt kompetansenivå for å være i stand til å videreutvikle elektronikkindustriens vilkår i Skandinaven.Vi vil være det foretrukne valg på alle utdannelsesinstitusjoner, så industrien får kvalifisert arbeidskraft.

Vår historie

Stiftelse av Nordcad

Nordcad Systems A/S stiftes, og blir distributør av OrCAD til skjemategning (SDT) og kretskortutlegg (PCB2/PCB386). Pc’en var på denne tid ved å komme inn i elektronikkutviklingen, og de første leveranser av programvare foregikk via motorsykkel og var i form av floppy disks. Ganske kort tid etter påbegynnes salg og support av Microsim PSpice til mixed analog/digital simulering. I 1988 starter Arvid Thorndahl innenfor salg og markedsføring.

Nye eiere

I 1994 overtar Arvid Thorndahl eierskapet og trer inn som direktør. OrCAD er på det tidspunkt ved å bli bransjens foretrukne skjemaverktøy. PSpice hadde samtidig godt fatt både i industri, skoler og studentene bl.a. med OrCAD lite versjonen. Mange ordre kom inn via fax og lisenser ble sendt ut med postbudet. Det var tykke manualer til verktøyene og utdannelser ble avviklet ved hjelp av overheadprojektorer. I 1995 ansettes tekniske sjef Ole Ejlersen, og han blir raskt en stor bidragsyter for Nordcad. Ole setter nye standarder for teknisk support, og har vært en avgjørende faktor for at Nordcad leverer en så god support til alle brukere. I 2001 bliver Ole en del av eierkretsen, og sammen med Arvid startes et parløp om å bli Nordens førende E-CAD leverandør.

Nordens største leverandør

Den 1. januar 2017 åpnet muligheten seg for å servisere elektronikkvirksomheter i Norge, og Nordcad står nå for distribusjonen til norske elektronikkvirksomheter under datterselskapet Nordcad AS. På dette tidspunkt bliver vi til Skandinavias største leverandør av programvare til elektronikkutvikling. Vi arbeider hele tiden mot målet om å styrke den danske og norske elektronikkutvikling, og derfor åpnet vi i 2019 et fysisk kontor i Forskningsparken i Oslo. Her bidrar til utviklingen i innovasjonsmiljøet, samt deler vår viten og kompetanser med nettverket. Nordcad fortsetter å vokse i takt samtidig som vi hjelper en lang rekke danske virksomheter med å innpasse elektronikkdesignverktøyene og øvrige systemer såsom PLM/ERP/økonomisystemer.

Overtagelse av den svenske distributør

1 september 2019 overtar Nordcad forhandling av Cadence i Sverige, Finland og Estland. Nordcad kjøper opp den svenske distributør Gateline og blir dermed representert i hele Norden. Samtidig inntrer Søren Jul Christiansen og Ulrich Jespersen i eierkretsen, så Nordcad drives nå av et team på fire personer. Den tekniske avdeling vokser med ytterlige 3 personer, til 9 teknikere til sammen, som dekker en lang rekke kompetanseområdet som PCB design, programvare utvikling, simulering, signal integritet, power integritet, komponentstyring, telefon support mv.

Fire selskaper – samme navn

1. juli 2020 blir det finske selskapet Nordcad Oy etablert som et uavhengig søsterselskap til danske Nordcad Systems A/S, og er nå ikke lenger under den svenske leverandøren GATEline by Nordcad. Samtidig fortsettet det finske selskapet å distribuere Cadence til Estland.

1. juli 2021 endrer GATEline by Nordcad offisielt navn til Nordcad AB, og alle fire selskapene i Sverige, Norge, Finland og Danmark har nå samme navn for å oppnå større synergi over landegrensene. Dette betyr at selskapene i fellesskap kan bidra til å heve standarden for elektronikkutvikling i hele Norden.

Fra samme dato flytter Nordcad AB til nye lokaler: Elektronvägen 4, 141 49 Huddinge.

Fra 15. august flytter også Nordcad Systems A/S til større lokaler: Ryesgade 60b, 9000 Aalborg.

Våre grunnverdier

Ansvarlighet

Ansvarlighet

Vi tar ansvar for å levere avtalte oppgaver til tiden, og vi legger en stor ære i å løse oppgavene etter kundens ønsker og behov.
Fleksibilitet

Fleksibilitet

Vi har stor forståelse for viktigheten av å tilpasse oss kundens krav og ønsker, og står alltid til rådighet når kunden har behov for hjelp.
Profesjonalisme

Profesjonalisme

Vi arbeider med Nordens førende elektronikkvirksomheter, og vil derfor alltid håndtere data med fortrolighet, og behandle kunden med respekt.