Menu
 

Integrasjoner

Vi knytter dine systemer sammen

Et CAD verktøy kan ikke stå alene

Behovet for å utveksle informasjoner mellom interne systemer blir stadig mer aktuelt. Når data ikke flyter riktig til de nødvendige avdelinger, kan resultatet bli ekstra tidsbruk og feil i sluttproduktet.

Vi i Nordcad har lang erfaring med å knytte systemer sammen, slik at riktig data blir utvekslet til de nødvendige avdelinger som innkjøp, produksjon eller design.

Informasjon til og fra ERP system

Alle seriøse bedrifter har et ERP (økonomi) system (SAP, Navision, Visma, Triplex, E-conomic eller andre), og er grunnsteinen i bedriftens økonomidata samt innkjøpssystem. Men ERP systemer fungerer ikke som database for f.eks. CAD komponenter.

En designer har behov for flere informasjoner som kanskje bare en innkjøper sitter med. På bakgrunn av dette har vi laget integrasjoner med vår CIP database som fokuspunkt, der data veksles enkelt mellom designer og ERP ansvarlig, slik at informasjonskontroll kvaliteten økes.

Integrasjon mellom PLM, ERP og CAD system

Det blir stadig mer populært med PLM systemer (Siemens Teamcenter, Arena, Aras, Highstage, Windshield). Dette betyr mer arbeid for alle brukere når alt plutselig skal igjennom inn-/utsjekkssystemet til PLM løsningen. Dette arbeide minimeres med integrasjoner fra CAD programvaren.

Nordcad er en Gold Partner for XPLM, med verdens største integrasjonsløsninger for ECAD, MCAD og ERP systemer. Igjennom dette samarbeidet sikrer vi raskere og enklere arbeidsflyt mellom dine arbeidsprogrammer. Få bedre kontroll på revisjoner og endringshistorikk.

Vil du bli mer effektiv?

Ønsker du å bli mer effektiv, men trenger veiledning for å avgjøre hvilke løsninger som hjelper deg oppnå målene dine?

Ta kontakt, så avtaler vi et tidspunkt for en prat

+47 21 55 28 28