Menu
 

Pressemelding: Nytt PLM-samarbeid

Nytt PLM-samarbeid i Norden

Fra 1.1.2022 etablerer Nordcad Systems A/S i Denmark og eBOM AB i Sverige et nytt selskap med navnet eBOM by Nordcad AB, som ny hoveddistribibutør av PLM-systemet Highstage PLM fra Highstage A/S i Denmark.

Disse tre viktige aktørene i den nordiske software-industrien har allerede pågående samarbeid og dette nye partnerskapet vil ytterligere gi selskaper bedre muligheter til å lykkes med implementering av Product Lifecycle Management.

 

eBOM AB – PLM-ekspertene

“Vi gleder oss til å bli partner med Nordcad og til å utbre vår ekspertise innen Product Lifecycle Management til enda flere kunder i Norden,” uttaler Daniel Nihlén, CEO og grunnlegger av eBOM.

Han fortsetter: “Vårt langvarige forhold og suksess med Nordcad gjør oss i stand til å utvide salg av, og tjenesteyting rundt, PLM i Norden. Som et samlet team vil våre løsninger hjelpe kundene, hvorav de fleste produserer hightech produkter, med å utvikle og lansere nye produkter raskere, med bedre kvalitet og med færre problemer.”

Med tanke på produktet Highstage PLM sier Daniel at: “Highstage sin plattform for PLM og QMS muliggjør smidige prosesser, enkelt samarbeid og sammenkoblede system på tvers av hele bedriften. Vi gleder oss til å demonstrere den unike verdien Highstage tilbyr, med en arkitektur som innbyr til å skreddersy løsninger for hver enkelt kunde, samtidig som den er en fullt skalerbar skytjeneste, som strømlinjeformer produkters livssyklus for hightech og medtech selskaper”.

 

Nordcad Systems A/S – ECAD- og PLM-distributør

Nordcad Systems A/S har over årene hatt en spennende reise med mange nye softwareløsninger, økning av markedsandeler og vekst i staben. Det er store bevegelser i markedet og det er høy etterspørsel etter PLM-løsninger hvor organisasjoner kan få enkel og god kontroll over dokumenter, parter og interne prosesser.

“I Nordcad gleder vi oss til dette nye partnerskapet, og er spesielt glade for for å kunne ønske velkommen tre høyt kvalifeserte kolleger fra eBOM. De har alle mange års erfaring med PLM-systemer og kommer til å bidra til at vi kan øke dette området av forretningen vår, som vi har sett et stort potensiale for de siste årene”, sier Arvid Thorndahl, CEO hos Nordcad.

Han legger til; “Vi ser fram til å presentere vårt PLM-verktøy til bade nåværende og nye kunder som ser etter en løsning som kan gi bedre kontroll over dokumenter, komponenter og interne prosesser.”

 

Highstage A/S – PLM-utvikler

Highstage A/S er svært glade for å få eBOM by Nordcad som ny partner som vil bringe store mengder industriell erfaring, PLM-kompetanse og markedsinnsikt til bordet. Det nye partnerskapet vil bringe Highstage nærmere eksisterende og nye kunder i de nordiske land og løfte nivået på Highstage-kompetanse tilgjengelig for kundene.

“Det har vært en fantastisk bekreftelse av vår filosofi og av Highstage PLM å se med hvilken entusiasme eBOM by Nordcad har omfavnet vårt produkt. Vi gleder oss veldig til å se dette samarbeidet blomstre”, sier Per Reidar Ørke, CEO hos Highstage.

For mer informasjon

Daniel Nihlén, CEO, eBOM by Nordcad AB – daniel@ebomnordcad.com +46 704 868 985
Arvid Thorndahl, CEO, Nordcad Systems A/S – at@nordcad.dk +45 96 31 56 90
Per Reidar Ørke, CEO, Highstage A/S – per.reidar.orke@highstage.dk +47 909 76 415