Hvem er Silicia?

Silicia er en inkubator for teknologigründere, og for bedrifter med en innovative prosjekter innenfor teknologi. Silicia inkubatoren gir støtte til virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon. Silicia bidrar med kompetanse og gir din bedrift aktuelt nettverk for å komme til markedet. Silicia jobber tett med bedriftene som er hos dem, og bruker forretningsmodell som verktøy i prosessen.

Silicia er også en kompetansebedrift som hjelper etablert industri, bedrifter i utvikling og nye gründere med å utfordre det etablerte og skape vekstbedrifter av nye ideer. Deres slagord er: "Building high tech future, with fun and passion"

Silicia ønsker å hjelpe gründere og næringsliv, uavhengig av lokasjon.

 

Vårt Samarbeid

Nordcad jobber aktivt sammen med Silicia mot et felles mål om styrke norsk elektronikkutvikling og design i Norge. Som kompetansepartner av Silicia, deltar Nordcad aktivt på møter og arrangementer i det aktive miljøet. Som en del av samarbeidsavtalen vil Nordcad oppsøke samarbeid med medlemmer, og vil bidra med kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. Nordcad vil også være en aktiv deltager i flere arbeidsgrupper og aktiviteter arrangert av Silicia.

Som en kompetansepartner av Silicia, vil dette hjelpe oss i Nordcad å oppnå vårt mål om å styrke norsk elektronikkutvikling og design i Norge. Vi ser frem til å møte og aktivt delta i dette miljøet i Horten.

Nordcad fortsetter å bidra med support og støtte til kunder som allerede er medlemmer av Silicia. Som en kompetansepartner med Silicia, vil medlemmer få mulighet til å oppsøke å tilegne seg kunnskaper fra oss i Nordcad, uten å nødvendigvis være kunde av oss. 

Ved å være en aktiv deltager i dette innovative og framtidsdrivende miljøet, vil dette hjelpe oss i Nordcad å følge elektronikkutviklingen i Norge enda tettere opp, som igjen gjør oss mer fleksibelt tilpasse oss endringer i markedet.

 

 

Forretningsmodellen

Silicia bruker forretningsmodell som et verktøy for å skissere opp bedriftens operasjoner og for å se hvordan vi kan gjøre endringer i modellen med positiv effekt. Modellen er et fint virkemiddel for å finne innovative løsninger og hvilke virkninger dette vil få for bedriften, samarbeidspartnere og kunder.

 

Les mer om Silicia Vestfold Technology Incuabtor for gründere og bedrifter

 

 

Nordcad AS
Gaustadalléen 21
NO-0349 Oslo

   


tel.: +47 21 55 28 28
info@nordcad.no  

Følg oss på de sosiale medier!