Hvem er Silicia?

Silicia er en inkubator for teknologigründere og for bedrifter med en innovative prosjekter innenfor teknologi. En inkubator skal gi støtte til virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon. Vi bidrar med kompetanse og gir din bedrift aktuelt nettverk for å komme til markedet. Vi jobber tett med bedriftene som er hos oss og bruker forretningsmodell som verktøy i prosessen.

Silicia er også en kompetansebedrift som hjelper etablert industri, bedrifter i utvikling og nye gründere med å utfordre det etablerte og skape vekstbedrifter av nye ideer. Deres slagord er: "Building high tech future, with fun and passion"

Silicia ønsker å hjelpe gründere og næringsliv, uavhengig av lokasjon.

 

Vårt Samarbeid

Nordcad AS har en avtale med Silicia om å være en kompetansepartner for deres gründere og startups.

 

Nordcad jobber aktivt mot å utvikle og innovere innenfor norsk elektronikkutvikling og design, og ser frem til å møte og følge oppstartsvirksomheter i Norge, på deres vei mot suksess.

 

 

Forretningsmodellen

Silicia bruker forretningsmodell som et verktøy for å skissere opp bedriftens operasjoner og for å se hvordan vi kan gjøre endringer i modellen med positiv effekt. Modellen er et fint virkemiddel for å finne innovative løsninger og hvilke virkninger dette vil få for bedriften, samarbeidspartnere og kunder.

 

Les mer om Silicia Vestfold Technology Incuabtor for gründere og bedrifter

 

 

Nordcad AS
Hovinmovegen 4
NO-2060 Gardermoen

   


tel.: +47 21 55 28 28
info@nordcad.no  

Følg oss på de sosiale medier!